Psychotherapie

Jungiaanse analytische psychotherapie is een vorm van dieptepsychologie die gebaseerd is op het gedachtengoed van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. Hij was van mening dat in ieder geval een deel van het psychisch lijden veroorzaakt wordt door het niet (her)kennen van een deel van de eigen persoonlijkheid of ziel. Dit blijft dan onbewust. Deze onbewuste delen kunnen trauma’s herbergen maar ook heel positieve kanten van de persoonlijkheid bevatten die niet gebruikt worden. 

Door de Jungiaanse therapie zult u inzicht krijgen in de kern van uw problemen en hiermee actief aan het werk gaan. U krijgt inzicht in de oorzaak van het probleem. U krijgt ook besef van de reden waarom dit probleem zich aan u blijft opdringen. Wat wil de onbewuste psyche u duidelijk maken? In essentie neemt de Jungiaanse theorie, (negatieve) gevoelens serieus, en ziet deze als een levend, natuurlijk deel van de mens waarvan men niet moet wegkijken maar die men integendeel juist zou moeten verwelkomen omdat ze informatie verschaffen over de innerlijke mens.

In de Jungiaanse therapie gaat de therapeut samen met de cliënt op zoek naar de oorzaken van bijvoorbeeld schuldgevoelens , depressies of gebrek aan vitaliteit. 
Jungiaanse therapie is gesprekstherapie. Er wordt op allerlei manieren, door gesprekstechnieken, bespreking van dromen en/of creatieve activiteiten getracht de kern van het psychische probleem op te sporen.

 

neem contact op

Wilt u meer weten over de behandeling van uw pijnklachten, stress of allergieën, neem dan contact op.