Indicaties

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) te Geneve heeft in 1979 een lijst opgesteld van indicatiegebieden voor acupunctuurbehandeling.
Aangevuld met uit de praktijk gebleken goede resultaten, blijkt acupunctuur effectief te zijn bij de behandeling van o.a.:

Luchtwegen

acute verkoudheden, griep
bijholteontsteking, keelpijnen
acute bronchitis, astma en COPD
allergie, hooikoorts

Spijsverteringsstelsel

slokdarmkrampen
maagslijmvliesontsteking
ontstekingen aan de dunne en dikke darm
spastisch colon
verstopping/ diarree

Bewegingsapparaat

Dupuytren in vroege fase
whiplash
tenniselleboog
schouderpijnen
lage rugpijnen
Posttraumatische dystrofie

Doorbloeding

claudicatio intermittens
varicesklachten

Hormonaal

overgangsklachten
menstruatiestoornissen, premenstruele pijnen

Urinewegen en geslachtsorganen

bedplassen
blaasontsteking
prostaathypertrofie/ prostatitis
bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen

Overige

uitputtingstoestanden, zowel geestelijk als lichamelijk;
slaapstoornissen
psychische labiliteit, depressie, nervositeit, fobieën
kiespijn na het trekken, tandvleesontstekingen
hoofdpijn, migraine
syndroom van Menière
aangezichtspijnen, facialis parese

 

 

Opgemerkt dient te worden dat bij bepaalde aandoeningen waarbij (reeds) anatomische veranderingen zijn opgetreden zoals deformaties bij reumatoïde artritis de acupunctuur niet kan genezen, wel kan het functionele verbetering en pijnverlichting teweeg brengen. Bij aanwezigheid van ernstiger pijnen kan acupunctuur het gebruik van medicamenteuze pijnstillers reduceren tot hoeveelheden die op zich geen bijwerkingen veroorzaken.

Vermindering van medicijngebruik dient te allen tijde plaats te vinden onder medisch toezicht.

 

Contra indicaties:

 

Eigenlijk bestaat er geen contra-indicatie voor acupunctuur. Het is wel belangrijk om te weten of iemand zwanger is, omdat het gebruik van een aantal punten streng verboden is tijdens deze periode, aangezien dit abortus te weeg kan brengen.
Verder zijn er relatieve contra-indicaties zoals het plaatsen van naalden in de aangedane gebieden bij de Sudeckse dystrofie; na zware lichamelijke arbeid, uitputting of honger; en bij angst voor de behandeling; Langdurig cortison gebruik zoals prednison bij astma patiënten kan acupunctuur ineffectief maken omdat het reactiepatroon van de patiënt wordt geblokkeerd.  

 

neem contact op

Wilt u meer weten over de behandeling van uw pijnklachten, stress of allergieën, neem dan contact op.