Behandelmethoden

In de praktijk worden de volgende behandelmethoden toegepast: Acupunctuur,  moxibustie of moxa en cupping.

De behandeling vindt voornamelijk plaats met acupunctuur. De overige behandelmethoden kunnen als ondersteunende therapie gebruikt worden.

 

Eerste consult

 

Voordat de eerste behandeling plaatsvindt, wordt de patiënt uitvoerig bevraagd. Tijdens dit intake gesprek komen de klachten ter sprake, maar de behandelaar onderzoekt ook symptomen en signalen die schijnbaar niets met de klachten van doen hebben. Tevens wordt de conditie van de tong en de pols beoordeeld, het lichaam bevoeld op gevoelige punten en de patiënt in zijn geheel geobserveerd.

Behandelplan

 

De diagnose vindt plaats op basis van gegevens uit het consult. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld. Diagnose en plan van aanpak worden opgenomen in een behandelplan. Dit kan samen gaan met een advies over voeding of levensstijl.

Behandeling

 

De behandeling vindt plaats op een behandeltafel waarbij de patiënt op de rug, op de buik of op de zij ligt, afhankelijk van de gekozen acupunctuurpunten en de fysieke (on)mogelijkheden van de patiënt. Indien nodig wordt de patiënt gevraagd om bepaalde kledingstukken uit te trekken of te verschuiven om ongehinderd prikken mogelijk te maken, waarna de patiënt zoveel mogelijk wordt afgedekt met handdoeken.

Vervolgens worden er steriele naalden geprikt in de gekozen acupunctuurpunten. De naalden blijven dan gedurende 15 tot 25 minuten zitten en worden eventueel tussendoor met de hand gestimuleerd. Afhankelijk van de gekozen acupunctuurpunten kan het nodig zijn om het lichaam te draaien waarna opnieuw een aantal naalden worden aangebracht.

Het zetten van de naalden geeft een kleine prikje en geeft mogelijk een lichte sensatie die vaak omschreven wordt als stroomstootje of tintelend gevoel ook kunt u een zwaar gevoel in de ledematen ervaren. Het is mogelijk dat de patiënt de behandeling als zeer ontspannend ervaart en in slaap valt.

Gemiddeld duurt een behandeling 45 minuten en een eerste gesprek 75 minuten.

 

Volgende consult(en)

 

Het verloop van de genezing wordt tijdens iedere behandeling met de patiënt doorgenomen. Het is mogelijk dat er nieuwe zaken aan het licht komen gedurende het behandeltraject. Ook wordt de tong ieder consult opnieuw bekeken en de pols meerdere keren bevoeld

Duur van het behandeltraject

 

Het verloop van het genezingsproces is erg afhankelijk van de aandoening en hoe deze is ontstaan. De verwachting voor elk behandeltraject is dat er binnen 4 tot 6 behandelingen verbetering merkbaar moet zijn. Acute aandoeningen zijn soms met minder dan 6 behandelingen genezen. Andere meer chronische aandoeningen vragen 12 of meer behandelingen voordat positieve resultaten zichtbaar worden.

In het begin van het behandeltraject is het over het algemeen nodig dat er minstens eenmaal per week wordt behandeld. Voor sommige acute aandoeningen kan het zelfs nodig zijn dat met twee behandelingen per week moet worden begonnen. Gedurende het behandeltraject neemt de frequentie van de behandelingen af naar eenmaal per twee weken of minder.

neem contact op

Wilt u meer weten over de behandeling van uw pijnklachten, stress of allergieën, neem dan contact op.